HỒ SƠ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN

✨Hồ sơ nhượng quyền

Theo điều 19, khoản 3 trong quy định chung của hoạt động nhượng quyền thương hiệu, hồ sơ nhượng quyền thương hiệu bao gồm:
👉 Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
👉 Bản giới thiệu về nhượng quyền thương hiệu theo quy định.
👉 Các văn bản xác nhận khác như: giấy tờ pháp lý, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trong các trường hợp chuyển giao, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu.

✨ Các điều khoản quy định trong hợp đồng chuyển nhượng

Quy định về nghĩa vụ đối với bên nhượng quyền nhằm đảm bảo lợi ích, sự công bằng khi hợp tác giữa các bên. Sau đây một số nghĩa vụ đối tác nhận quyền cần lưu ý khi làm hợp đồng nhượng quyền thương hiệu:
➡ Hỗ trợ chi phí và làm hồ sơ nhượng quyền.
➡ Hỗ trợ chi phí nội thất.
➡ Hỗ trợ tư vấn thiết kế không gian quán.
➡ Hỗ trợ đào tạo nhân viên, quản lý…
➡ Hỗ trợ đặt may đồng phục nhân viên.
➡ Tư vấn các chiến lược kinh doanh, marketing, quản lý, điều hành.