KIÊN TRÌ LÀ NỀN TẢNG CỦA THÀNH CÔNG

————–

Bạn làm gì không quan trọng, quan trọng là bạn sẽ làm được bao lâu? Trong công việc có người nhạy bén có người chậm chạp, tuy nhiên người đi đến đích cuối cùng là người kiên trì với mục tiêu mình đã đặt ra.

Trong các bài học kinh doanh để thành công vững chắc là phải đi từng bước, phải kiên trì hoàn thành từ những bước cơ bản nhất thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu lớn. Cần có một sơ đồ phát triển công việc và đặt từng mục tiêu cụ thể cho từng bước.

Nếu vội vàng thành công sẽ không bền vững, bạn phải tập đi rồi mới có thể tập chạy được. Ông bà ta có câu “chậm mà chắc”.

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCAUniversity

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth