LEADERSHIP TEAM TRAINNING – ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH

Chuỗi chương trình đào tạo Ban điều hành Chapter (LT) nhiệm kỳ mới đã được kết thúc bằng buổi học đào tạo Chủ tịch của 5 Vùng BNI HCM, BNI MBN, BNI BNT, BNI MTN và BNI BBD.
Dưới sự điều phối của Ms. Đào Lan Phương – Giám đốc đào tạo quốc gia BNI Việt Nam đã giúp cho gần 200 Thành viên tham dự hiểu rõ quy trình cũng như điều hành Chapter hiệu quả trong các buổi họp và vận hành Chapter để ngày càng phát triển hơn so với các nhiệm kỳ trước.
Chúc cho anh chị Chủ tịch nói riêng và Ban Lts nhiệm kỳ mới nói chung nhận được nhiều giá trị kiến thức trong chuỗi chương trình đào tạo LT này và chuẩn bị có một nhiệm kỳ mới thành công rực rỡ dẫn dắt các Thành viên hoạt động hiệu quả trong BNI.
Hẹn anh chị trong chương trình LT Summit ngày 25/09/2021.