TẠI SAO VĂN HÓA LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ NHƯỢNG QUYỀN MỚI NỔI?

TẠI SAO VĂN HÓA LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ NHƯỢNG QUYỀN MỚI NỔI?
Các nhà nhượng quyền mới, đang nổi có thể làm nản lòng khi nghĩ về cách họ sẽ cạnh tranh để giành quyền nhượng quyền với các đối tác lâu đời hơn của họ. Đó là nơi tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát có thể trả cổ tức rất lớn. Mark Liston, chủ tịch của Glass Doctor, một trong nhiều thương hiệu của Tập đoàn Dwyer – một tổ chức nhượng quyền nổi tiếng với văn hóa tích cực. Mark nói: “Văn hóa là công cụ cân bằng cho các thương hiệu mới nổi – họ có thể cạnh tranh về văn hóa.
Theo Mark, các nhà nhượng quyền mới nổi nên tập trung vào việc “nói với những ứng viên đang cân nhắc mối liên kết với bạn… đừng chỉ nhìn vào những thứ vật chất như quỹ quảng cáo, đồ chơi hoặc những thứ bạn nhận được với quy mô lớn hơn một chút mà thương hiệu trẻ mới nổi vẫn chưa đạt được. Nhưng hãy nhìn vào văn hóa của những người bạn đang hợp tác kinh doanh. ” Nếu nền tảng văn hóa vững chắc, thì chuông và còi đi kèm với kích thước sẽ xuất hiện.
Nhưng ngoài ra, các nhà nhượng quyền mới nổi cũng nên đặt mình vào vị trí của bên nhận quyền tiềm năng để hiểu tại sao văn hóa lại là một điểm bán hàng lớn…
(Nguồn: Internet)
Translating
WHY IS CULTURE SO IMPORTANT FOR EMERGING FRANCHISORS?
It can be daunting for new, emerging franchisors to think about how they’re going to compete for franchisees against their more established counterparts. That’s where focusing on what you can control can pay huge dividends. Mark Liston, president of Glass Doctor, one of the many brands of the Dwyer Group – a franchise organization renowned for its positive culture. “Culture is an equalizer for emerging brands – they can compete on culture,” says Mark.
According to Mark, emerging franchisors should focus on “telling those candidates considering an affiliation with you…to not just look at those material things like the ad fund, the toys, or the things you get with a little more scale that the younger emerging brand hasn’t achieved yet. But look at the culture of who you’re getting in business with.” If the foundation of culture is strong, the bells and whistles that come with size will come.
But also, emerging franchisors should also put themselves into the shoes of the prospective franchisee to understand why culture is a big selling point…
(Source: Internet)
———————————————————–