THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN – Raintree

🍀Bạn đang gặp khó khăn để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhượng quyền thương mại của mình? Đừng chỉ dựa vào các kênh tiếp thị ra nước ngoài, lỗi thời hoặc các nhà môi giới nhượng quyền làm cách bán nhượng quyền chính của bạn.

🍀Raintree đã xây dựng một chương trình phát triển nhượng quyền thương mại toàn diện nhằm đảm bảo tất cả các thương hiệu của chúng tôi đều tạo ra khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh và nền tảng khác nhau, mang lại nhiều ứng viên chất lượng hơn và chi phí tuyển dụng thấp hơn. Hãy để chúng tôi loại bỏ hoàn toàn gánh nặng của việc bán nhượng quyền thương mại cho bạn.

🍀NHƯỢNG QUYỀN CONTENT & DESIGN

Từ các trang web nhượng quyền thương mại đến các báo cáo nhượng quyền thương mại, các chiến dịch truyền thông xã hội và email đang diễn ra, v.v. Raintree là những người tin tưởng vào sức mạnh của nội dung được thiết kế đẹp mắt và chúng tôi tạo và quản lý tất cả cho bạn.

🍀NHƯỢNG QUYỀN LEAD GENERATION

Raintree kết hợp các chiến lược tiếp thị trong và ngoài mạnh mẽ cho các đối tác nhượng quyền phát triển cao của chúng tôi, nơi nội dung chất lượng được xuất bản trên các kênh tiếp thị phù hợp để thu hút người mua đủ điều kiện và kéo họ đến với cơ hội nhượng quyền của bạn.

🍀NHƯỢNG QUYỀN SALES

Với 175 năm kinh nghiệm tiếp thị và bán hàng nhượng quyền thương mại, Raintree biết cách hướng dẫn thành công các ứng viên của bạn thông qua quá trình khám phá và giới thiệu cho bạn những ứng viên chất lượng cao sẵn sàng gia nhập hệ thống của bạn.

Để thêm thông tin chi tiết về nhượng quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi.