TÌM HIỂU VỀ PHÍ ROYALTY NHƯỢNG QUYỀN

nhượng quyền
Một trong những chi phí quan trọng nhất liên quan đến việc điều hành nhượng quyền thương mại là phí bản quyền (Royalty Fee) nhượng quyền thương mại.
 
Bắt đầu kinh doanh nhượng quyền của riêng bạn là một cách tuyệt vời để kinh doanh cho chính bạn nhưng không phải một mình miễn là bạn đảm bảo rằng bạn biết mình đang tham gia vào lĩnh vực nào. Doanh nghiệp nhượng quyền mang lại nhiều phần thưởng, nhưng cũng có những chi phí thường xuyên liên quan, mà bạn cần biết trước khi bắt đầu nhượng quyền của riêng mình.
 

Royalty Fee là gì?

Khi công việc kinh doanh nhượng quyền của bạn bắt đầu hoạt động và bạn bắt đầu kiếm được một số tiền, người nhượng quyền của bạn thường sẽ tính phí bản quyền. Trong hầu hết các trường hợp, đây là khoản phí phải trả hàng tháng cho bên nhượng quyền và có thể có một trong ba hình thức:
 
Phí bản quyền nhượng quyền cố định là khi bên nhượng quyền của bạn nêu một số tiền nhất định mà bạn phải trả hàng tháng bất kể doanh nghiệp của bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền.
 
Phí bản quyền nhượng quyền thương mại dựa trên doanh số bán hàng là khi bên nhượng quyền của bạn tính phí hàng tháng được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm (ví dụ: 20%) thu được từ hoạt động kinh doanh của bạn trong tháng qua.
 
Phí dựa trên doanh số / tỷ lệ phần trăm có thể được chi tiết thêm như sau:
Tỷ lệ phần trăm cố định – Một tỷ lệ phần trăm lớn trong số tiền bạn thu được sẽ được trả trong phí bản quyền mỗi tháng hoặc mỗi quý.
Tăng tỷ lệ phần trăm – Bên nhượng quyền có quyền tăng phí bản quyền dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như vị trí.
Tỷ lệ phần trăm giảm – Bên nhượng quyền có thể giảm tỷ lệ phí bản quyền như một động lực cho các bên nhận quyền tham vọng.
 
Phí bản quyền nhượng quyền thương mại tối thiểu là khi bên nhượng quyền xây dựng cho mình một mạng lưới an toàn bằng cách thực hiện một khoản tiền bản quyền tối thiểu. Điều này có nghĩa là nếu bạn không thực hiện đủ doanh số để đạt được mức phí bản quyền đủ cao, thì một quy tắc phí tối thiểu sẽ có hiệu lực.
 
Các chi tiết cụ thể về phí của bạn phải được nêu chi tiết rõ ràng trong hợp đồng nhượng quyền của bạn. Mặc dù đôi khi có thể có chỗ cho việc thương lượng, nhưng điều này là không bình thường đối với những người nhận nhượng quyền lần đầu.
 

Tại sao lại phải trả Royalty Fee?

Mặc dù một số người có thể nghĩ rằng phí bản quyền là một loại phí thành viên của nhượng quyền thương mại, nhưng thực tế nó còn nhiều hơn thế. Mặc dù phí này tính vào lợi nhuận mà bên nhượng quyền tạo ra, nhưng nó cũng đi vào các phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của bên nhượng quyền, bao gồm:
 
Tiếp thị và quảng cáo – điều quan trọng để giữ cho hồ sơ của thương hiệu luôn được tối ưu hóa
Cập nhật sản phẩm – giữ cho thương hiệu luôn mới và phù hợp
Nhiệm vụ của quản trị viên, bao gồm cập nhật sách hướng dẫn và xây dựng thương hiệu
Sự phát triển của thương hiệu, bao gồm các dịch vụ mới và mở rộng sang các lãnh thổ mới
Tất cả những điều này đều cần thiết cho bên nhượng quyền cũng như bên nhận quyền để duy trì hoạt động kinh doanh thành công và thu hút khách hàng mới.
 
Nguồn: Internet