TÍN DỤNG XẤU ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG MUA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO – PHẦN 1

TÍN DỤNG XẤU ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG MUA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO – PHẦN 1

Một trong những cân nhắc lớn nhất mà bên nhượng quyền thực hiện khi kiểm tra một bên nhận quyền tiềm năng là mức độ thành công của người đó trong kinh doanh. Có nhiều yếu tố được tính đến khi đưa ra quyết định đó, và một trong số đó là lịch sử tín dụng cá nhân của bạn.

Điểm tín dụng xấu không phải là sự từ chối tự động. Nó chỉ có nghĩa là bạn có thể phải đi thêm một vài vòng nữa để vượt qua hệ thống của họ và nhận quyền kinh doanh trong mơ của bạn. Dưới đây là một số thách thức bạn có thể gặp phải trong quá trình này sẽ quyết định khả năng mua nhượng quyền của bạn.

Bạn có thể gặp khó khăn để được vay hoặc cho thuê

Khi bạn mua một nhượng quyền, bạn có thể cần một khoản vay kinh doanh nhỏ để tài trợ cho dự án kinh doanh mới của mình. Nếu không mua nhượng quyền tại nhà, bạn cũng có thể cần hợp đồng thuê cơ sở nơi bạn đặt cửa hàng. Việc vay hoặc cho thuê có thể khó khăn nếu bạn không có tín dụng tốt.

Để cho bên nhượng quyền thấy rằng bạn có thể vay và thiết lập nguồn gốc thực tế của mình, bạn nên tạo một kế hoạch kinh doanh vững chắc và chứng tỏ rằng bạn có thể nhận được khoản tài chính cần thiết. Nếu bạn vẫn không thể vay được khoản vay, điều quan trọng là bạn phải thông báo điều này với bên nhượng quyền. Khi bạn đã hoàn thành công việc khó khăn, có thể có các lựa chọn khác ngoài các kế hoạch tài chính truyền thống.

Bạn có thể phải trả lãi suất cao hơn

Đôi khi, một ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn khoản vay mà bạn cần để tài trợ cho việc nhượng quyền của mình, nhưng bạn có thể gặp phải một mức lãi suất cao hơn. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải trả các khoản thanh toán hàng tháng cao hơn.

Khi bạn đánh giá ưu đãi nhượng quyền, hãy xem xét kỹ chi phí và doanh thu ước tính hàng tháng của bạn. Mặc dù lãi suất và các khoản thanh toán hàng tháng có thể cao hơn, khoản đầu tư vẫn có thể mang lại lợi nhuận về lâu dài.

Nguồn: Internet
————————-

HOW BAD CREDIT IMPACTS YOUR ABILITY TO BUY A FRANCHISE – PART 1

One of the biggest considerations a franchisor makes when examining a prospective franchisee is how successful that person will be in business. There are many factors that are taken into account when making that decision, and one of them is your personal credit history.
A bad credit score isn’t an automatic denial. It just means that you might have to go to a few more hoops to get through their system and get the franchise of your dreams. Here are a few of the challenges you could encounter along the way that will determine your ability to buy a franchise.

You Could Struggle to Get a Loan or Lease

When you buy a franchise, you might need a small business loan to finance your new venture. If you’re not buying a home-based franchise, you might also need a lease for the facility where you set up shop. Getting the loan or a lease could prove difficult if you don’t have good credit.
To show the franchisor that you’re able to get a loan and establish your physical roots, it’s a good idea to create a rock solid business plan, and showcase that you’re able to get the financing you need up front. If you’re still not able to get a loan, it’s important that you disclose this to the franchisor. When you’ve done the hard work, there may be other options available outside of traditional financing plans.

You Might Pay a Higher Interest Rate

Sometimes, a bank will give you the loan you need to finance your franchise, but you might encounter a higher interest rate. In this case, you’ll be required to pay higher monthly payments.
As you evaluate the franchise offer, look closely at what your estimated monthly costs and revenue will be. Although the interest rate and monthly payments might be higher, the investment could still prove profitable in the long run.
Source: Internet
———————————————————–