web analytics

11 BƯỚC QUAN TRỌNG KHI MỞ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI: TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAI ĐOẠN MUA NHƯỢNG QUYỀN CHÍNH (PHẦN 2)

nhượng quyền

6. Tìm một vị trí phù hợp

Nếu bạn đang ở trong khu vực ngoại thành hoặc khu vực không có các doanh nghiệp bổ sung xung quanh, bạn sẽ làm thế nào để có được khách hàng? Bên nhượng quyền sẽ phân định các thông số nhất định cho lãnh thổ của bạn trong FDD và thỏa thuận nhượng quyền. Ngoài ra, hầu hết các nhà nhượng quyền hỗ trợ lựa chọn địa điểm. Trong nhiều trường hợp, bên nhượng quyền sẽ phải chấp thuận vị trí của bạn trước khi bạn có thể tiếp tục.
 

7. Chọn nhượng quyền và đảm bảo tài trợ

Sau khi bạn đã hoàn thành nghiên cứu của mình, đã đến lúc đưa ra quyết định quan trọng — bạn sẽ đầu tư vào hệ thống nhượng quyền nào?
Khi bạn đã quyết định, bạn sẽ có tất cả các thông tin cần thiết để hoàn thành một kế hoạch kinh doanh và trình bày kế hoạch đó cho những người cho vay tiềm năng.
Có rất nhiều lựa chọn tài chính có sẵn để bạn xem xét: vay ngân hàng, vay SBA (Quản trị doanh nghiệp nhỏ), HELOC (hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà), v.v. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ cần dự trữ tiền mặt đủ để trang trải chi phí cho đến khi công việc kinh doanh bắt đầu để kiếm lợi nhuận, trong một số trường hợp có thể mất vài tháng sau khi mở.
 

8. Ký kết thỏa thuận

Trong khi nhiều bên nhượng quyền có các thỏa thuận nhượng quyền cứng nhắc, một số bên nhượng quyền có thể linh hoạt hơn trong việc đàm phán các điều khoản trong thỏa thuận.
Nếu bên nhượng quyền sẵn sàng thương lượng các điều khoản nhất định, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ luật sư có kinh nghiệm cụ thể về nhượng quyền thương mại để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình huống cụ thể của bạn.
Nếu bên nhượng quyền có một thỏa thuận nhượng quyền cứng nhắc, đó không phải là lý do để lo lắng. Hãy nhớ rằng nhượng quyền thương mại dựa trên một hệ thống đã được chứng minh và tính nhất quán của thương hiệu. Ngược lại, nếu thỏa thuận nhượng quyền cho thương hiệu bạn chọn có thể thương lượng quá mức, thì đó có thể là lý do cần phải điều tra sâu hơn.
 

9. Hãy chuẩn bị tất cả các giấy phép và bảo hiểm cần thiết

Mỗi ngành có những yêu cầu riêng về giấy phép và bảo hiểm. Các quy định của các chính quyền địa phương cũng sẽ khác nhau. Bên nhượng quyền có thể sẽ có kiến ​​thức nền tảng về các giấy phép và bảo hiểm cần thiết để vận hành hệ thống kinh doanh của họ. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra với chính quyền địa phương để đảm bảo tuân thủ.
 

10. Thuê nhân viên và tham gia đào tạo

Số lượng nhân viên cần thiết để vận hành hoạt động sẽ phụ thuộc vào loại hình nhượng quyền được chọn.
Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của nhượng quyền thương mại đối với những người muốn mở doanh nghiệp là thành phần đào tạo. Bên nhượng quyền thường cung cấp đào tạo, kết hợp giữa lớp học và kinh nghiệm thực tế, cho ít nhất là bên nhận quyền và một người quản lý khác. Một bản sao của sổ tay hoạt động nhượng quyền thương mại cũng thường được trình bày tại thời điểm này.
 

11. Mở cơ sở kinh doanh nhượng quyền của bạn

Trước khi mở, bạn sẽ cần thông báo cho khách hàng tiềm năng về lựa chọn thị trường mới của họ. Bên nhượng quyền thường sẽ có các quy trình xác định để thực hiện bảng hiệu, quảng cáo và các sáng kiến ​​khác. Ước tính cho những sáng kiến ​​này thường sẽ là một phần của chi phí khởi động được trích dẫn trong FDD.
Một số nhà nhượng quyền sẽ thực hiện ‘khai trương nhẹ’ trước khi ‘khai trương’. Khai trương nhẹ được thiết kế để giải quyết các vấn đề trong hoạt động của doanh nghiệp trước cơn sốt tiếp thị lớn và hy vọng sẽ có những đám đông lớn hơn sẽ đến với buổi khai trương. Một số nhà nhượng quyền cũng sắp xếp để một huấn luyện viên của công ty có mặt tại địa điểm nhượng quyền trong những ngày khai trương.
Nguồn Internet