CÁC LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA NHƯỢNG QUYỀN

Nhượng quyền thương hiệu (hoặc nhượng quyền thương mại) là một phương thức phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến người nhượng quyền, người thiết lập nhãn hiệu hoặc tên thương mại của thương hiệu và hệ thống kinh doanh, và người nhận quyền, người trả tiền bản quyền và thường là phí ban đầu cho quyền kinh doanh dưới tên và hệ thống của bên nhượng quyền.

Hưởng lợi về các mối quan hệ

Khi nói đến nhượng quyền, bất kể là nhượng quyền thương hiệu hay thương mại, người ta thường cân nhắc đến vấn đề về luật pháp đầu tiên. Mặc dù luật pháp là một trong những yếu tố quan trọng nhưng đó không phải là cốt lõi để hiểu rõ về nhượng quyền. Về cốt lõi, nhượng quyền là về giá trị thương hiệu của bên nhượng quyền, cách bên nhượng quyền hỗ trợ các bên nhận quyền, cách bên nhận quyền đáp ứng các nghĩa vụ của mình để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu của hệ thống và quan trọng nhất – nhượng quyền là về mối quan hệ mà bên nhượng quyền có những người nhận quyền của nó.

Lợi ích về thương hiệu

Thương hiệu của bên nhượng quyền là tài sản có giá trị cao nhất và người tiêu dùng quyết định mua sắm tại doanh nghiệp nào và tần suất ghé thăm doanh nghiệp đó dựa trên những gì họ biết hoặc nghĩ rằng họ biết về thương hiệu. Ở một mức độ nhất định, người tiêu dùng thực sự không quan tâm ai sở hữu doanh nghiệp miễn là đáp ứng được kỳ vọng về thương hiệu của họ. Nếu bạn trở thành một bên nhận quyền, chắc chắn bạn sẽ phát triển mối quan hệ với khách hàng của mình để duy trì lòng trung thành của họ và chắc chắn khách hàng sẽ chọn mua hàng của bạn vì chất lượng dịch vụ của bạn và mối quan hệ cá nhân mà bạn thiết lập với họ. Nhưng trước hết, họ phải tin tưởng vào thương hiệu để đáp ứng kỳ vọng của họ, và bên nhượng quyền cũng như các bên nhận quyền khác trong hệ thống dựa vào bạn để đáp ứng những kỳ vọng đó.

Về hệ thống và hỗ trợ

Các nhà nhượng quyền lớn cung cấp hệ thống, công cụ và hỗ trợ để các bên nhận quyền của họ có khả năng tuân theo các tiêu chuẩn thương hiệu của hệ thống và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, bên nhượng quyền và tất cả các bên nhận quyền khác mong đợi rằng bạn sẽ quản lý độc lập hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp để bạn nâng cao danh tiếng của công ty trong khu vực thị trường của mình.

Nguồn Internet