CHƯƠNG TRÌNH BEFA 2022 (BUSINESS EXCELLENT FORUM & AWARD)

** £ 900,00 + VAT với 20,0% vé Golden Circle
– Lối vào dành riêng cho các đại biểu Golden Circle
– Chỗ ngồi riêng tư cho bữa trưa
– Tặng sách có chữ ký của mỗi diễn giả
– Khu vực ngồi cao cấp ngay phía trước sân khấu
– Vị trí tùy chọn trên 12 bàn hàng đầu tại bữa tối trao giải
– Bao gồm vé vào Phần Trao Giải Thưởng

Thức uống & Bữa tối Chào mừng BizX vào Thứ 4 ngày 30 tháng 03
BizX Day 1 vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
Lễ trao giải BizX & Bữa tối vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
BizX Day 2 vào Thứ Sáu ngày 01 tháng 04

** £ 499,00 + VAT 20,0% BizX 2022 Toàn bộ hội nghị & Bữa Tối Trao Giải bao gồm vé vào Tham Dự Phần Trao Giải Thưởng

Thức uống & Bữa tối Chào mừng BizX vào Thứ 4 ngày 30 tháng 03
BizX Day 1 vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
Lễ trao giải BizX & Bữa tối vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
BizX Day 2 vào Thứ Sáu ngày 01 tháng 04

** £ 245,00 BizX 2022 Virtual Pass (No VAT) Toàn quyền truy cập online vào:
BizX Ngày 1 vào Thứ Năm, ngày 31 tháng 03
Lễ trao giải BizX vào thứ Năm ngày 31 tháng 03
BizX Day 2 vào Thứ Sáu ngày 01 tháng 04
Bao gồm vé vào Phần Trao Giải Thưởng

** £ 499,00 + 20,0% VAT Hội nghị huấn luyện doanh nghiệp ActionCOACH được cấp phép, BEF & Bữa tối Phần Trao Giải Thưởng dành cho Nhà huấn luyện doanh nghiệp ActionCOACH chính thức và các thành viên trong đội nhóm.

Thức uống chào mừng Hội nghị EMEA vào Thứ Ba ngày 29 tháng 03
Hội nghị EMEA vào Thứ Tư ngày 30 tháng 03
Thức uống & Bữa tối Chào mừng BizX vào Thứ 4 ngày 30 tháng 03
BizX Day 1 vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
Lễ trao giải BizX & Bữa tối vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
BizX Day 2 vào Thứ Sáu ngày 01 tháng 04

** £ 90,00 + 20,0% VAT Vé Phổ Thông BizX 2022
Thức uống & Bữa tối Chào mừng BizX vào Thứ 4 ngày 30 tháng 03
Lễ trao giải BizX & Bữa tối vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03

** £115.00 + 20% VAT Vé Phổ Thông + Vé Phần Trao Giải Thưởng
Thức uống & Bữa tối Chào mừng BizX vào Thứ 4 ngày 30 tháng 03
Lễ trao giải BizX & Bữa tối vào Thứ Năm ngày 31 tháng 03
Vé Phần Trao Giải Thưởng đã bao gồm như một phần của Gói Toàn bộ hội nghị

Link đăng ký tham gia chường trình: https://actioncoach.eventhq.co.uk/bookings/start/event:bizx2022-farnborough