LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC NGUỒN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA MỘT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI? (PHẦN 1)

nguồn tài chính
Nếu bạn đang mong muốn tham gia vào lĩnh vực nhượng quyền và bạn đã xác định được một doanh nghiệp tốt để nhượng quyền, thì chi phí mua lại sẽ không khiến bạn lo lắng quá, vì bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để có được nguồn tài chính cần thiết để bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình.

Nơi để có được nguồn tài chính

Cũng giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào khác, việc tìm kiếm nguồn tài chính cho dự án kinh doanh mới của bạn có thể là một vấn đề đau đầu. Tuy nhiên, có nhiều lựa chọn khác nhau dành riêng cho việc cấp vốn cho các doanh nghiệp nhượng quyền.
 

Bên nhượng quyền

Một số bên nhượng quyền sẽ giúp các bên nhận quyền mới bắt đầu kinh doanh bằng cách miễn phí nhượng quyền. Bên nhận quyền cũng có thể hợp tác với các bên cho vay khác như các ngân hàng thương mại để giúp các bên nhận quyền mới huy động vốn để bắt đầu kinh doanh.
 
Nếu một công ty đồng ý tài trợ cho các đối tác kinh doanh mới của mình, công ty đó thường chỉ ra điều này trên trang web chính thức của mình và cả trên chương 10 của tài liệu hoặc thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên so sánh các điều khoản tài trợ của bên nhượng quyền với các nguồn tài trợ khác có sẵn cho bạn.
 

Công ty tài trợ nhượng quyền

Một số công ty đặc biệt chuyên tài trợ cho những người nhận quyền mới. Những công ty này thường kết hợp những người đi vay với những người cho vay hoàn hảo cho nhu cầu tài chính của họ. Các công ty tài trợ nhượng quyền cũng có thể cho vay trực tiếp các doanh nghiệp mới.
 

Các khoản cho vay truyền thống

Bạn có thể sắp xếp để vay từ các ngân hàng thương mại thông thường hoặc công đoàn tín dụng cho dự án kinh doanh mới của mình. Theo Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), các chủ sở hữu nhượng quyền mới có xu hướng vay vốn từ các ngân hàng thương mại cao hơn so với các chủ doanh nghiệp mới. Người cho vay thích ứng tiền mặt cho các nhượng quyền thương mại mới hơn các doanh nghiệp mới khác vì họ đã tin tưởng vào thương hiệu và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp được cấp vốn.
 
Nguồn: Internet