TÀI LIỆU CẦN CÓ KHI NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Có hai loại tài liệu chính cần có trong hoạt động nhượng quyền thương hiệu bao gồm thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu và tài liệu Hướng dẫn bên nhận quyền thương hiệu.
📌Thỏa thuận nhượng quyền
Thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu là hợp đồng pháp lý, ràng buộc giữa bên nhượng và nhận quyền. Hợp đồng này giải thích tất cả các quyền và nghĩa vụ cho cả hai bên, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhượng quyền và thương hiệu. Đây là một trong những tài liệu quan trọng mà bên nhận quyền tiềm năng sẽ yêu cầu xem xét.
Một hợp đồng thỏa thuận nhượng quyền không cần quá dài, hãy cố gắng làm nó ngắn gọn, rõ ràng và công bằng, những vấn đề cần được nêu trong hợp đồng nhượng quyền thương hiệu thường sẽ bao gồm:
– Phí nhượng quyền lần đầu và phí bản quyền liên tục
– Các mốc thời gian mở nhượng quyền
– Các biện pháp bảo vệ thương hiệu
– Thông số kỹ thuật cho thiết bị sử dụng, vật tư và hàng tồn kho
– Thời hạn của thoả thuận và các điều kiện gia hạn
– Các quy tắc liên quan đến việc chuyển nhượng cho bên thứ 3
– Điều kiện chấm dứt hợp đồng
– Các nghĩa vụ sau khi chấm dứt
– Thoả ước không cạnh tranh trong phạm vi quy định
– Yêu cầu bán hàng tối thiểu
– Các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết như thế nào? hoà giải hay tòa án?
📌Tài liệu hướng dẫn bên nhận quyền thương hiệu
Hãy đảm bảo mọi chi tiết được thể hiện rõ ràng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một bộ tài liệu định hướng và hướng dẫn bên nhận quyền sẽ bao gồm những nội dung:
– Cẩm nang thương hiệu
– Hệ thống nhận diện thương hiệu
– Bộ tiêu chuẩn văn hoá thương hiệu – – Bộ quy tắc ứng xử với nhà cung cấp/ đối tác
– Bộ quy tắc ứng xử với khách hàng
– Quy trình kiểm soát chất lượng
– Tuyển dụng và đào tạo nhân viên
– Quy trình thực hiện cung cấp sản phẩm/ dịch vụ
– Hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng
– Thông số trang thiết bị phục vụ
– Chính sách thực hiện
– Xử lý khủng hoảng