web analytics

5 KỸ NĂNG BÁN HÀNG NỔI TIẾNG KHÔNG THỂ BỎ QUA

1) Nghệ thuật bán hàng SPIN

SPIN viết tắt của cái gì?

SPIN là chữ viết tắt cho 4 kiểu câu hỏi mà người bán hàng phải hỏi khách hàng: Situation (tình trạng), Problem (vấn đề), Implication (sức ảnh hưởng), Need-Payoff (xúi giục).

  • Câu hỏi về tình trạng nhằm nắm bắt được tình trạng hiện tại của khách hàng
  • Câu hỏi về vấn đề mà khách hàng đang gặp phải
  • Câu hỏi về sức ảnh hưởng để thăm dò thái độ của khách hàng
  • Câu hỏi xúi giục để thuyết phục khách hàng tình trạng này sẽ thay đổi thế nào nếu vấn đề được giải quyết

2) Conceptual Selling

Conceptual selling là một kỹ năng bán hàng dựa trên ý tưởng rằng về bản chất khách hàng không mua sản phẩm hoặc dịch vụ, họ đang mua giải pháp mà bạn cung cấp.

Phương pháp bán hàng hiệu quả dựa nhất nhiều vào khả năng lắng nghe, và sau đó chia thành 3 giai đoạn: thu thập thông tin, cung cấp thông tin, và đạt được cam kết.

3) Kỹ năng bán hàng SNAP

SNAP là từ viết tắt của: sự đơn giản (Simple), sự vô giá (iNvaluable), luôn sắp xếp (Align), và quyền ưu tiên (Priorities). Với những quy tắc này, người bán hàng sẽ tiếp cận được những khách hàng bận rộn một cách hiệu quả, kết nối những thứ quan trọng nhất với các khách hàng tiềm năng nhất, khiến quá trình mua bán trở nên dễ dàng hơn.

4) Challenger Sale – Kỹ năng bán hàng thách thức

Hai tác giả Matthew Dixon và Brent Adamson bắt đầu “The Challenger Sale” bằng cách khẳng định rằng mọi người bán hàng đều có thể phân loại theo 5 cách: Người xây dựng mối quan hệ, người làm việc chăm chỉ, người đơn độc, người giải quyết vấn đề, và người thách thức.

5) CustomerCentric Selling – Bán hàng từ nền tảng khách hàng

Cốt lõi của kỹ năng bán hàng này là biến người sale từ một người mong muốn đẩy sản phẩm đi sang một chuyên viên tư vấn.

  • Hỏi thăm tình hình thay vì diễn thuyết giới thiệu
  • Đặt ra những câu hỏi liên quan thay vì đưa ra ý kiến chủ quan
  • Tập trung vào giải pháp thay vì mối quan hệ
  • Thái độ bán hàng tạo dựng niềm tin

 

Nguồn: Internet