web analytics

8 BƯỚC ĐỂ MỞ CỬA HÀNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 Những bước Nhượng quyền thương hiệu

Bước 1: Chọn thương hiệu.

Đây là bước đầu tiên để mở một cửa hàng nhượng quyền. Thành công hay thất bại của bạn sẽ gắn liền với thương hiệu này. Không phải muốn thương hiệu nào cũng được.

Bước 2: Liên hệ trực tiếp và tìm hiểu kỹ về công ty, thương hiệu nhượng quyền

Trong cuộc đối thoại đầu tiên với đại diện người nhượng quyền, bạn nên giữ một tinh thần cởi mở, lắng nghe và thu thập thông tin lẫn đánh giá về bên nhượng quyền.

Bước 3: Đến cửa hàng nhượng quyền

Nếu như bạn biết các địa điểm nhượng quyền trong phạm vi gần, hãy đến thăm với tư cách một khách hàng. Trải nghiệm môi trường, dịch vụ và các sản phẩm, ghi chú những điều mà bạn thích lẫn không thích.

Bước 4: Nói chuyện với những người đã nhượng quyền của thương hiệu đó

Đây là điều quan trọng nhất và là mấu chốt để bạn quyết định chọn thương hiệu nào trong 3,4 thương hiệu đã liệt kê ở bước 1.

Bước 5. Chọn địa điểm

Chọn địa điểm là khâu rất quan trọng cho bất cứ một kế hoạch kinh doanh bán lẻ nào. Bạn phải chọn địa điểm vừa thuận lợi vừa phù hợp với khả năng tài chính trong kế hoạch kinh danh của mình.

Bước 6. Ký hợp đồng

Hãy đọc kỹ và chú ý về các khoản thanh toán phí trong hợp đồng

Bước 7. Tuyển dụng và tham gia đào tạo.

Sau khi đã ký hợp đồng nhượng quyền là lúc bạn chính thức cam kết với chủ thương hiệu. Bạn cũng cần tuyển dụng những nhân viên ban đầu và cam kết với sự ngiệp kinh doanh của mình.

Bước 8. Mở cửa hàng nhượng quyền thương hiệu

Bạn bắt đầu hành trình của mình. Nhượng quyền luôn là phương pháp khởi nghiệp ít rủi ro nhất, nhưng bạn phải cam kết tâm, trí và thời gian cho kinh doanh ít nhất hai năm đầu tiên.

*Nguồn: Internet