web analytics

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠM THỜI KHÔNG CƯ TRÚ CŨNG CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THẾ CHẤP

🍀Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ theo thị thực lao động hợp lệ như E-1, E-2, H-2A, H-2B, H-1B, H-3, L-1 hoặc G-1 đến G-4 thị thực, bạn cũng có tùy chọn vay tiền từ Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang. Trong trường hợp này, bạn có thể cần cung cấp Tài liệu Cho phép Việc làm và Số An sinh Xã hội (SSN). Nếu hợp đồng của bạn với người sử dụng lao động sẽ hết hạn trong vòng chưa đầy một năm, người cho vay có thể yêu cầu một lá thư từ người sử dụng lao động của bạn thể hiện ý định gia hạn hợp đồng của bạn. Những người cho vay thường sẽ tìm kiếm bằng chứng rằng bạn sẽ có thể sống và làm việc ở nước này trong ít nhất ba năm. Ưu tiên của người cho vay là đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp tục và thanh toán khoản vay! Giống như chủ Thẻ xanh, bạn cần có bản khai thuế và lịch sử tín dụng ít nhất hai năm. Người cho vay của bạn cũng có thể yêu cầu sao kê ngân hàng của bạn trong ít nhất hai tháng.

🍀Nếu bạn đến từ một quốc gia như Canada hoặc Vương quốc Anh có hệ thống tín dụng tương tự như Hoa Kỳ, người cho vay cũng có thể xem xét lịch sử tín dụng của bạn từ quốc gia của bạn.

Nguồn: Internet
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dinhcu #quote #thinhvuong