web analytics

BCA GROUP TUYỂN DỤNG – Thực Tập Sinh Kế Toán BCA Group

tuyển dụng

1. Chức vụ

Thực Tập Sinh Kế Toán BCA Group
 

2. Thực tập ở BCA Group sẽ được

– Tiếp cận thương hiệu hàng đầu thế giới BNI – ActionCOACH – CorperateConnections
– Kỹ năng quản lý công việc, thời gian, điều phối công việc,…
– Thực hành nghiệp vụ kế toán thực tế.
– Tuân thủ hệ thống, vận hành tốt.
 

3. Yêu cầu

– Tiếng anh tốt là lợi thế
– Sinh viên năm 3 và năm 4
 

4. Hạn chót nộp hồ sơ

Đến ngày 20/02/2022
 

5. Liên hệ tại

Ms. Tuyết Minh
Phone: 0853974206
Email: hr@bca.asia