web analytics

HAI BNI CHAPTER: AMANDA VÀ SUNRISE GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH BNI

bni

Trong những ngày cuối năm, BNI vùng HCMC, vẫn sôi nổi hoạt động với sự ra mắt của hai chapter: BNI Amanda và Sunrise. Đây là hai chapter thứ 174 và 175 của BNI Việt Nam.

Cả hai chapter ra mắt đều với 25 thành viên.

Chúc mừng các Thành viên BNI Amanda dưới sự dẫn dắt của Giám đốc vùng HCMC Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang, Giám đốc Phát triển Võ Thị Thanh Kiều, hai Đại sứ Phát triển: Trần Thị Hồng Vân và Ngô Đình Nguyên Thạch.

Chúc mừng các Thành viên BNI Sunrise dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Phát triển Thu Thuỷ, hai Đại sứ Phát triển Thanh Tùng và Rainy Anh Vũ./.

Nguồn: BNI Vietnam