web analytics

HÃY LÀM VIỆC VÌ NIỀM ĐAM MÊ THAY VÌ TRÁCH NHIỆM

————–
Hãy làm việc vì niềm đam mê thay vì trách nhiệm.
Chúng ta không điều khiển được số phận nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn thái độ sống cho mình. Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tại sao lại không thể dành vài mươi phút để viết ra những điều sẽ gì sẽ giúp bạn hạnh phúc. Khi được làm công việc mình yêu thích, bạn cảm thấy hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất.Nếu kết quả không công việc không như mong đợi thì đã sao? Bạn cũng không muốn làm một công việc không yêu thích để đổi lấy tiền.

Khi quan tâm, chăm sóc cho đi tình yêu, bạn cảm thấy hạnh phúc. Nếu nhận được sự hồi đáp dù chỉ là một ít, bạn hãy tận hưởng “một ít” đó. Vì lòng tham của con người với tình yêu và tiền bạc là vô đáy, nếu bạn đã có ý muốn nhận nhiều hơn, cái “nhiều hơn” này sẽ không bao giờ là đủ. Điều này không có nghĩa là bạn chọn lối sống bi quan yếm thế hay thiếu ước mơ động lực. Đam mê của bạn vẫn còn đó, ước mơ làm những điều lớn lao của bạn vẫn còn đó. Điều khác biệt là bạn đã lựa chọn một cách ứng xử khác khi đối diện với những điều không như kỳ vọng. Nó sẽ giúp cho bạn có một nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn trên hành trình của mình.

Nếu một ngày bạn đối diện với những điều không như kỳ vọng, hãy nhớ đến câu: “Hãy nhìn vào phần đầy của nửa ly nước thay vì phần vơi.”
(Nguồn: Internet 🌎)
————–
#BCA #BCABusinessSchool
#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth