web analytics

KHÁM PHÁ CƠ HỘI NHƯỢNG QUYỀN VỚI 5 CÂU HỎI SAU ĐÂY

nhượng quyền

Nhượng quyền thương mại cho phép mọi người trải nghiệm quyền tự do sở hữu doanh nghiệp với sự an toàn khi vận hành với một mô hình kinh doanh đã được chứng minh.

Một bên nhận quyền tiềm năng tìm hiểu thêm về hoạt động tài chính này và bắt tay vào quá trình khám phá. Là một huấn luyện viên nhượng quyền, tôi muốn chuẩn bị cho các ứng viên những gì mong đợi từ những cuộc trao đổi ban đầu như vậy và một số câu hỏi chính cần đặt ra.

Khi bạn yêu cầu thông tin từ bên nhượng quyền, đại diện nhượng quyền sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức. Tại thời điểm này, quá trình khám phá nhượng quyền của bạn bắt đầu và hai bên sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau. Điều này bắt đầu một quá trình loại trừ lẫn nhau khi hai bên kiểm tra lẫn nhau để xem đối phương mang gì đến bàn và những gì anh ta hoặc cô ta đang tìm kiếm.

Bên nhượng quyền sẽ muốn biết liệu bạn có những gì họ cần từ quan điểm cá nhân, nghề nghiệp và tài chính. Là một ứng cử viên nhượng quyền, bạn sẽ muốn biết liệu hoạt động nhượng quyền có mang lại phương tiện cho một cuộc sống làm việc thú vị, lợi tức tài chính hấp dẫn và lối sống cân bằng hay không.

Sau khi trao đổi thông tin ban đầu lẫn nhau và nếu không có rào cản nào được xác định ngay lập tức (như bên nhượng quyền không hoạt động trong thị trường của bạn hoặc bạn vừa nộp đơn phá sản), hãy mong đợi nhận được tổng quan về khái niệm nhượng quyền qua điện thoại hoặc qua email.

Bên nhượng quyền chắc chắn sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh và chuyển sang chi tiết hơn trong các cuộc trò chuyện tiếp theo. Với quy trình khám phá có cấu trúc tốt, bạn sẽ biết các bước liên quan và khung thời gian gần đúng cần có để hoàn thành chúng.

Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra qua lại, nhưng đây là năm câu hỏi nên có trong danh sách của bất kỳ ứng viên nhượng quyền thương mại nghiêm túc nào

1. Hình thức nhượng quyền thương mại này hoạt động như thế nào?

Thảo luận với bên nhượng quyền kinh doanh cốt lõi là gì, công ty bán gì, khách hàng mục tiêu là ai và họ bị thu hút như thế nào. Hỏi xem người nhận quyền có phải là người điều hành toàn thời gian hay không hoặc mô hình bán vắng mặt có áp dụng hay không.

Sau khi nhận được thông tin tổng quan về công ty, hãy mong đợi thông tin chi tiết hơn trong các cuộc trao đổi tiếp theo về chi tiết hoạt động, tiếp thị, phần mềm và công nghệ, bất động sản (nếu có) và các yếu tố kinh doanh có liên quan khác.

2. Các bên nhận quyền được đào tạo và hỗ trợ liên tục gì?

Sau khi có hiểu biết cơ bản về doanh nghiệp và cách hoạt động của doanh nghiệp, bạn sẽ muốn tìm hiểu về đào tạo ban đầu và hỗ trợ liên tục cho các bên nhận quyền.

Tìm hiểu thời gian đào tạo và nơi đào tạo: trực tuyến, trong lớp học hoặc tại hiện trường. Hỏi về cơ chế để được tiếp tục hỗ trợ.

Một bên nhận quyền không nên cảm thấy việc tìm ra nơi để tìm sự trợ giúp khi có thắc mắc xuất hiện là một bí ẩn.

3. Lợi thế cạnh tranh của công ty là gì?

Tìm hiểu điều gì làm cho nhượng quyền thương mại này nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

Hỏi xem đối thủ cạnh tranh là ai và người nhượng quyền này làm gì tốt hơn hoặc khác với những người chơi khác trong lĩnh vực này. Điều này sẽ giúp bạn xác định điều gì làm cho dịch vụ của nhượng quyền thương mại hấp dẫn đối với chủ sở hữu tiềm năng và khách hàng tiềm năng.

4. Công ty có hệ thống điều hành tiêu chuẩn hóa không?

Một trong những lợi thế lớn nhất của việc làm việc theo mô hình nhượng quyền thương mại là không phải đổi mới bánh xe. Tìm hiểu xem tất cả các khúc mắc đã được giải quyết trong hoạt động kinh doanh hàng ngày hay chưa. Tìm hiểu xem có sự nhất quán trong toàn hệ thống hay không để khách hàng ở thị trường địa phương của bạn nhận được trải nghiệm giống như những khách hàng ở các khu vực khác.

5. Chi phí thực sự của việc mua nhượng quyền này là bao nhiêu?

Hỏi về các khoản phí ban đầu khác (ngoài phí nhượng quyền thương mại) có thể áp dụng cho đào tạo, phần mềm hoặc lãnh thổ. Nắm chắc tổng vốn đầu tư liên quan. Tìm hiểu các chi phí trả trước cho việc khai trương doanh nghiệp và nếu bạn phải trả tiền tiếp thị cho buổi khai trương.

Tìm hiểu xem bạn nên có bao nhiêu tiền mặt trong ngân hàng để trang trải chi phí hoạt động cho đến khi công việc kinh doanh hòa vốn. Tìm hiểu tất cả các nghĩa vụ tài chính.

Tận hưởng sự khám phá thú vị của bạn về nhượng quyền và giữ một tâm trí cởi mở khi bạn khám phá ra các khả năng.

Nguồn: Internet